Amazon.com Widgets
one or more persons obscuring or augmenting any part of their body or bodies with record sleeve(s) causing an illusion

Geraint Jarman, gobaith mawr y ganrif

Geraint Jarman

Credit: Elin Haf Gruffydd Jones a Huw

One Response to “Geraint Jarman, gobaith mawr y ganrif”

  1. […] Mae lot o enghreifftiau o lyfrau, posteri, crysau-t a chynnyrchiau eraill sy’n seiliedig ar syniadau o’r we fel LOLCats, Three Wolf Moon ac ati a fy mhrosiect fy hun Sleeveface (gyda llaw mae rhai Cymraeg fel Saunders Lewis a Geraint Jarman). […]

Leave a Reply