Uned 5

Sleeveface works in any language.

Watch this Sleeveface item on Uned 5, a TV show in Welsh.

The Sleeveface item begins at 28 minutes into the stream. Originally broadcast by S4C on 7 March 2008, stream expires 15 March.

Related sites:
S4C (English)
Uned 5 (Welsh only)

Mae Sleeveface yn gweithio mewn unrhyw iaith.

Gwyliwch yr eitem Sleeveface ar Uned 5, rhaglen deledu Cymraeg.

Mae peth Sleeveface yn dechrau am 28 munud i mewn i’r nant. Darlledodd yn wreiddiol gan S4C ar 7 Mawrth 2008, nant gorffena am 15 Mawrth.

Safleoedd perthnasau:
S4C (Cymraeg)
Uned 5 (Cymraeg yn unig)